PRVOTNÝ KONTAKT

Sídlime v Banskej Bystrici, prevádzku máme v Rimavskej Sobote, no klientov máme na celom území Slovenska. V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, my Vám radi odpovieme, poradíme, prípadne vypracujeme Vami požadované služby.

Pre prvotný kontakt použite prosím kontaktné informácie uvedené v sekcii KONTAKT. Po telefonickom alebo mailovom kontakte si dohodneme ďalší postup našej komunikácie.

KEDY JE NÁS NAJVÝHODNEJŠIE KONTAKTOVAŤ?

Najvýhodnejšie je nás kontaktovať už v štádiu projekcie domu, kedy vieme odporučiť vhodné miesto pre umiestnenie a výstavbu vykurovacieho telesa, technické a tepelno technické parametre krbovej vložky, krbovej obstavby, spôsob umiestnenia vzduchotechnických rozvodov, sálavých plôch, správne umiestnenie komína a jeho technické parametre.Ak už projekt domu máte a výstavba domu je zahájená, skoré naše kontaktovanie a konzultovanie, môže ešte veľa vecí ovplyvniť v prospech samotnej výstavby krbu.

OBHLIADKA STAVBY

Dohodneme si obhliadku stavby, stavebno-technických podmienok miesta realizácie stavby krbu. Obchodný zástupca si zdokumentuje technické údaje a dohodne technické kritéria krbu. Každá stavba je špecifická a vyžaduje si individuálny prístup. Preto je potrebné pri realizácii krbu zabezpečiť optimálny súlad s osobným prianím zákazníka, harmonické včlenenie krbu do daného priestoru a zároveň dodržať technické kritéria.

Pre docielenie týchto požiadaviek vám ponúkame individuálny prístup k vaším potrebám, poradenstvo a konzultácie počas prípravy a výstavby diela.

NÁVRH
A PROJEKT

Pre plnohodnotnejší osobný výber štýlu dizajnu krbu, ponúkame zákazníkovi širokú inšpiráciu galériu krbov, kde sa môže inšpirovať a zvoliť si svoj smer. Na základe osobného výberu štýlu dizajnu krbu zákazníkom, spracovávame dizajnový navrch 3D do stavebno technických podmienok zákazníka. Pomocou 3D zobrazenia si môže vytvoriť predstavu o plánovanom krbe.

Dohoda

Po schválení návrhu štýlu krbu, krbovej vložky a stavebno technický podmienok diela vyhotovíme pre zákazníka cenovú ponuku za dielo. Po schválení cenovej ponuky zákazník uhradí zálohu za dielo a zvyšok z celkovej sumy sa dopláca po odovzdaní diela a odskúšaní jeho funkčnosti a prevádzkyschopnosti.

Objednanie komponentov

Po uhradení zálohy objednávame jednotlivé komponenty pre dielo a zaraďujeme zákazku do termínového kalendára. Každý komponent, ktorý vstupuje medzi naše produkty musí mať overenú kvalitu. V závislosti na zložitosti objednaných komponentoch sa dodacie termíny pohybujú od 3 do 6 týždňov.

Realizácia

Čas potrebný na realizovanie pece alebo krbu je 1 až 2 týždne podľa náročnosti.