POZOR NA TO ČÍM KÚRITE

Zvýšená vlhkosť ovplyvňuje ekonomickú prevádzku krbu. Pri zvýšenej vlhkosti paliva výkon krbu alebo pece klesá a môže dôjsť k tvorbe dechtu a kondenzátu na dvierkach, dymovode a komíne. Použitím iného paliva sa zákazník vystavuje riziku poškodenia spotrebiča a padajú záručné podmienky. V krbe nikdy nespaľujeme komunálny odpad. Popol z dreva môžme použiť pri príprave zeminy v záhradke.

Najzávažnejšou neopraviteľnou chybou je zadechtovanie ťahov pece. Pri použití vlhkého paliva sa vodné pary zrážajú v ťahovom systéme, v ohnisku a v dymovode. Decht pôsobí aj ako izolant, takže svojou prítomnosťou zhoršuje prechod a odovzdávanie tepla ako aj ťah komína, čím zvyšuje riziko komínového požiaru. Decht zapácha, je karcinogénny a agresívny. Spôsobuje koróziu kovových častí a pôsobí deštrukčne na výmurovku pecí a krbov.

AKO PREDÍSŤ ZADECHTOVANIU ŤAHOV PECE

Jediná možnosť ako tomuto predísť je kúriť suchým drevom. Drevo na kúrenie má byť najlepšie tvrdé z listnatých stromov, sušené najmenej 2 roky a by malo mať maximálne 18 – 20 % vlhkosťi. Palivo štiepame na polienka o hrúbke 7 až 10 cm a sušíme vo vetranomprístrešku 2 až 3 roky. Zvýšená vlhkosť ovplyvňuje ekonomickú prevádzku krbu. Napríklad ak by sme spáli 1kg čerstvého dreva dostaneme z neho iba 2,1Kw/Kg, ak rok uskladnené bude to výkon 3Kw/Kg a z dva roky uskladneného dreva to bude 4,5Kw/Kg.

POROVNANIE VÝHREVNOSTI DREVA

Tvrdosť dreva Druh dreva Výhrevnosť kW/h/m3 Výhrevnosť kW/h/kg
Mäkké drevo Topoľ 1 200 4,1
Mäkké drevo Smrek 1 700 4,4
Mäkké drevo Borovica 1 700 4,4
Mäkké drevo Jedľa 1 400 4,5
Tvrdé drevo Buk 2 100 4,2
Tvrdé drevo Jaseň 2 100 4,2
Tvrdé drevo Dub 2 100 4,2